Општинска управа општине Прњавор обавјештава организације, удружења, jaвне установе и предузећа, вјерске организације, мјесне заједнице, спортске клубове и друга правна лица, да је покренула активности на изради Календара манифестација општине Прњавор за 2018. годину. Приједлог пројекта манифестације потребно је доставити на прописаном обрасцу и то путем протокола у Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, најкасније до 27.10.2017. године. За све додатне информације заинтересовани се могу обратити путем телефона број 051/663-740 локал 212.

ОБРАЗАЦ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ