Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности обавјештава да је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске објавило јавне огласе, и то:

  • Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка – Предмет огласа је додјела финансијске помоћи повратницима и интерно расељеним лицима у циљу обезбјеђења услова за одрживост повратка и побољшања квалитета живљења, унапређења и јачања пољопривредне производње и занатске дјелатности и стварања услова за реинтеграцију повратника у локалној заједници. Средства помоћи ће се додјељивати за подршку пројектима у пољопривреди и сточарству, те пројектима за занатску и производно-услужну дјелатност.
  • Јавни оглас за помоћ и финансирање рада удружења која се баве питањима расељених лица, повратника и избјеглица – Право пријаве на оглас имају удружења која су регистрована према Закону о удружењима и фондацијама, а чије су програмске активности усмјерене на унапређење живота избјеглица, расељених лица и повратника.

            Јавни огласи су објављени 23.03.2016. године. Рок за подношење захтјева је 21 дан од дана објављивања.

Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на страници Министарства за избјеглице и расељена лица РС: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx#collapsible1.