КП „Водовод“ Прњавор и Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Прњавор обавјештавају кориснике који се снабдијевају водом са Фабрике за прераду воде Кремна, да је због квара на водоводном цјевоводу Ф400 у насељу Околица (пут за Цер), могућ прекид у снабдијевању водом корисника у граду Прњавору и у приградским насељима, дана 27.06.2018. године, у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

Такође обавјештавамо грађане, да ће за вријеме отклањања квара, бити затворен пут од улице Живојина Прерадовића до Цера.