Skupština opštine Prnjavor održala je danas 30. redovnu sjednicu, a na dnevnom redu su bile 32. tačke.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su, između ostalog, i nekoliko programa odjeljenja Opštinske uprave.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš rekao je da su posebno važni Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2020. godini i  Plan utroška novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2020. godinu. „Iz prihoda od posebnih vodnih naknada planirano je, da se završavaju neki veoma važni vodni objekti, prije svega u ovoj godini je potrebno, da se završi proces spajanja poslovne zone na gradski vodovod. Vrijednost tog projekta je oko 330.000 KM“, rekao je Tomaš, te naglasio da je potrebno da se jedan bunar na izvorištu Povelič spoji na sistem vodosnabdijevanja, kao i da se završi spajanje grada u nižim zonama, čime bi kompletan grad dobio vodu sa Poveliča. „Planom utroška novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume predviđeno je oko 140.000 KM za asfaltiranje određenih putnih pravaca u ruralnim sredinama odakle se izvlače šumski sortimenti, kao i obezbjeđenje posipnog materijala“, rekao je Tomaš.

Načelnik Tomaš je dodao, da je za Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za ovu godinu, koji su odbornici jednoglasno usvojili, izdvojen iznos od 250.000 KM, kao i da se u zadnje četiri godine intenzivno radilo na povećanju sredstava za sport. „Prije desetak dana imali smo sastanak sa svim sportskim radnicima, i nije bilo primjedbi na prijedlog o raspodjeli sredstava koji smo iznijeli
na sastanku“, rekao je Tomaš.

Veliku pažnju odbornika izazvala je Inicijativa o osnivanju mjesne zajednice Jasik i Lužani. Komentarišući ovu inicijativu, načelnik Tomaš je rekao, da je ista došla od strane mještana ovih naseljenih mjesta, te da će u narednom periodu, o njoj, prvo odlučivati ljudi koji žive na tom području, a nakon toga i odbornici lokalnog parlamenta.

Predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić je naglasio, da se ovdje ne radi o osnivanjy mjesne zajednice, nego o inicijativi koja je ušla u skupštinsku proceduru i na osnovu koje, predsjednik
Savjeta mjesne zajednice Kremna ima obavezu, da u roku od 30 dana sazove zbor građana na kojem će se građani izjasniti o ovoj inicijativi.

Simić je rekao, da su odbornici lokalnog parlamenta, danas usvojili i Izvještaj o radu Skupštine opštine Prnjavor, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za 2019.
godinu, kao i Informaciju o realizaciji odluka Skupštine opštine Prnjavor, za period od 1.7. do
31.12.2019. godine.

Šef Kluba odbornika SDS-a Slaviša Jenjić je rekao, da odbornici ovog Kluba nisu podržali Inicijativu o osnivanju mjesne zajednice Jasik i Lužani, jer smatraju da ista treba da dođe od strane samih mještana. „Ako ćemo ići u pravcu osnivanja novih mjesnih zajednica, onda to treba da bude u paketu odnosno da se razmatraju sva naseljena mjesta koja su zainteresovana da imaju mjesnu zajednicu“, rekao je Jenjić.

Skupštinsko zasjedanje, 30. po redu, završeno je oko 14.00 časova.