Delegacija opštine Prnjavor posjetila je juče opštinu Stanari, gdje je u razgovoru sa načelnikom ove opštine i njegovim saradnicima dogovorena zajednička aktivnost na rješavanju problema mosta na rijeci Ukrini koja povezuje granična naselja Brestovo i Štrpce.

Na sastanku je konstatovano, da je neophodna sanacija ili izgradnja novog mosta i dogovoreno da će Opštinska uprava Prnjavora izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.

“Kroz mjesec ili dva imaćemo projekat na stolu i dogovoriti način kako finansirati gradnju mosta, uvjeren da ćemo uspjeti to da realizujemo u narednoj godini”, rekao je Tomaš.

 

 

Načelnik opštine Stanari, Radojica Ćelić je rekao, da je od zajedničkih projekata ukazano i na putnu komunikaciju Osredak-Banja Kulaši i potrebu da se proširi i dobije dvosmjernost dionica uz prugu, takozvana “ćirina pruga”, koja predstavlja dugogodišnji problem za građane ove dvije lokalne zajednice.