Vodostaji svih vodotoka na području opštine Prnjavor su u opadanju, a voda se povukla sa magistralnog puta M 16.1 u naselju Ratkovac, kao i u Banjalučkoj ulici. Na području opštine Prnjavor, magistralni put Prnjavor – Derventa, kao i Prnjavor – Banja Luka, te regionalni putevi Prnjavor – Srbac i Prnjavor – Čelinac su prohodni i saobraćaj se odvija neometano. Stanje vodostaja na akumulacionom jezeru i brani Drenova je zadovoljavajuće. Trenutno je smanjen rizik od poplava, dok nadležne službe i Teritorijalna vatrogasna jedinica nastavljaju sa kontinuiranim monitoringom vodostaja svih vodotoka.