UDRUŽENJE RODITELJA SA ČETVORO I VIŠE DJECE: JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU TRI PLASTENIKA

Na osnovu člana 17. Statuta Udruženja roditelja sa četvoro i više djece-Prnjavor (u daljem tekstu-Udruženja), Upravni odbor Udruženja raspisuje:

JAVNI POZIV
Za predaju zahtjeva za dodjelu 3 (tri) plastenika veličine 50m2

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća imaju žene roditelji, članovi Udruženja koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište, poljoprivredno zemljište u zajedničkom vlasništvu ili poljoprivredno zemljište uzeto na korištenje u neposrednoj blizini stambenog objekta u kome stanuju.

KRITERIJUMI DODJELJIVANJA
1. Nezaposlenost majke koja je rodila 4-oro i više djece (u daljem tekstu Majka) je aposolutni preduslov za konkurisanje;
2. Nezaposlenost oca ili supruga, ili vanbračnog partnera, Majke koja živi u domaćinstvu sa većinom ili najmanje dvoje djece koju je rodila- 6 bodova.
Faktičko stanje prethodno navedenog utvrđuje Komisija neposrednom posjetom porodici ukoliko je stanje takvo da Majka živi sa muškarcem koji nije otac svih ili nijednog od djece koja su sa njom u domaćinstvu;
3. Broj članova domaćinstva koji žive u istom domaćinstvu kao i Majka, a nemaju sopstvena primanja- 2 boda po članu.
Ovaj kriterijum se dokazuje kućnom listom i izjavom Majke-podnosioca zahtjeva o navedenom.
4. Neposjedovanje vlastite nekretnine- 4 boda; ovaj kriterijum se odnosi na neposjedovanje nekretnine u vlasništvu ili faktičkom vlasništvu (posjedu) Majke, ili osobe navedene u tački 2. ovog poziva.
Ovaj kriterijum se dokazuje ličnom izjavom. Komisija će u slučaju sumnje u istinitost date izjave izvršiti provjere kod nadležnog organa za geodetsko-imovinske poslove.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
– Prijava na javni poziv (treba da sadrži istaknut zahtjev za dodjelom plastenika, ime i prezime, adresu, ličnu biografiju, opis životnih prilika, te kratko izložen plan upotrebe plastenika);
– Ovjerena lična izjava Majke o zaposlenosti nje i oca ili supruga ili vanbračnog partnera sa kojim živi u domaćinstvu u kome još žive najmanje dvoje djece koju je rodila (samo ukoliko je Majka nezaposlena);
– Ovjerena lična izjava Majke o broju članova domaćinstva koji nemaju sopstvena primanja (koliko osoba živi sa njom u domaćinstvu);
– Ovjerena lična izjava Majke o neposjedovanju nekretnine iz tačke 4. Pod „Kriterijumi dodjeljivanja“.

NAPOMENA
Konkursna komisija će provjeriti sve navode koji budu dati u izjavi. Za izvršenje tog ovlašćenja moći će se koristiti evidencijama koje posjeduje Opštinska uprava, Zavod za zapošljavanje i Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove. Lice koje da lažnu izjavu, može biti gonjeno krivično (što znači mogućnost novčane kazne, kazne zatvora i gubitka određenih prava) a u tom slučaju, gubi svako pravo za sticanje mogućnosti dodjeljivanja plastenika.

Na osnovu prijavljenih kandidata i bodovanja koje izvrši Komisija za odluku po ovom Javnom pozivu, sastavljena od jednog člana Udruženja, jednog predstavnika Opštinske uprave Opštine Prnjavor i jednog predstavnika Centra za socijalni rad Opštine Prnjavor, Upravni odbor Udruženja donosi rang-listu najuspješnijih kandidata, nakon koje se vrši dodjela plastenika prvorangiranima. U slučaju da jedan kandidat odustane, na način da u roku od 8 dana od pravosnažnosti Odluke Upravnog odbora o rang-listi, ne pristupi postupku dodjele, smatraće se da je isti odustao, i plastenik se dodjeljuje sljedećem kandidatu po broju osvojenih bodova.

Na odluku Upravnog odbora o rang listi prijavljenih kandidata za dodjelu plastenika, može su uložiti prigovor u roku od 8 dana drugostepenoj komisiji, koju će po potrebi imenovati Skupština Uduženja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva (do 31. oktobra 2021. godine) na oglasnoj tabli Udruženja, Opštinske uprave i Centra za socijalni rad.

Prijave se mogu predati radnim danom od 7 do 15h u prostorijama Centra za socijalni rad. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj tabli Udruženja i Centra za socijalni rad. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA RODITELJA
SA ČETVORO I VIŠE DJECE – PRNJAVOR

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI U OKVIRU PROJEKTA “ROMACTED II”

U Sarajevu je danas potpisan Memorandum o saradnji između Vijeća Evrope i Opštine Prnjavor u okviru implementacije “ROMACTED II” programa, s ciljem promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou.

Ovo je najveći projekat koji uključuje Rome na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, a provodi se u 12 opština: Bijeljina, Brčko, Donji Vakuf, Doboj, Gradiška, Kakanj, Kalesija, Prnjavor, Visoko, Vukosavlje, Tuzla i Travnik.

U okviru programa “ROMACTED I”, na području opštine Prnjavor realizovan je projekat „Povećanje kvaliteta života u Romskim naseljima y opštini Prnjavor“ za koji je izdvojeno ukupno 17.700,00 evra (infrastrukturni projekat u vidu izgradnje kanalizacionog sistema i asfaltiranja naselja).

Od ukupnog iznosa Savjeta Evrope je obezbjedio 10.700,00 evra, dok je Opština Prnjavor učestvovala sa 7.000,00 evra.

Projekat je kasnije proširen komponentom paketa pomoći romskim porodicama na području opštine Prnjavor tako što su uručeni vaučeri pomoći za 30 romskih porodice za hranu i higijenske pakete u iznosu 1.700,00 evra.

Program “ROMACTED” se implementira u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj, Kosovu i Bosni i Hercegovini.

 

NESTRO KARTICE ZA PORODICE SA TROJE I VIŠE DJECE

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava porodice sa troje i više djece sa područja opštine Prnjavor  koje posjeduju „Ponosnu karticu Republike Srpske“ da mogu preuzeti i svoju „Nestro karticu“ pomoću koje ostvaruju određene popuste na „Nestro petrol“ benzinskim pumpama.

„Nestro kartice“ se mogu preuzeti u kancelariji 43, stara zgrada Opštinske uprave opštine Prnjavor, svaki radni dan u periodu od 08 do 15 časova.

PRELIMINARNA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDENTSKU NAGRADU 2021. GODINE

Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je preliminarnu rang listu studenata za studentsku nagradu za 2021. godinu.

Redni broj Ime i prezime Fakultet Broj bodova
1. Svjetlana Topić Filološki fakultet, Banja Luka 22,71
2. Slađana Savković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 22,65
3. Marina Nikolić Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 22,61
4. Stefan Stakić Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd 22,00
5. Slaven Petković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 21,72
6. Nevena Đukić Hemijski fakultet, Beograd 20,67
7. Jelena Pakuševski Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 20,59

 

Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2021. godini a ne nalaze se na preliminarnoj rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 17/18, 44/20 i 31/21).

Podnosioci zahtjeva imaju pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste ulože prigovor Načelniku opštine Prnjavor

 

U Prnjavoru, 18.10.2021. godine

 

Predsjednik Komisije:

Mirela Milijaš

Preliminarna rang lista najboljih studenata u 2021. godini

ODRŽAN TREĆI KUĆNI SAJAM FIRME “DIS EUROSTANDARD” IZ PRNJAVORA

Firma “Dis Eurostandard” iz Prnjavora danas je održala treći Kućni sajam na kojem su izložene mašine iz njihovog prodajnog programa. Cilj sajma jeste da se kupcima prikaže jasnija slika kako proizvodnja u stvarnosti funkcioniše i izgleda.

 „U ovakvom poslu je veoma važno steći povjerenje i zadovoljstvo kupaca, te je potrebno raditi na svakodnevnoj saradnji. Firma se bavi obradom, hladnim oblikovanjem lima, površinskom zaštitom, proizvodnjom brušilica, mašina za sječenje i lasersko sječenje, te sve vezano za metalne dijelove možete pronaći u našoj ponudi“, rekao je vlasnik firme Dragan Dujaković.

 Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš naglasio je da firma “Dis Eurostandard” ima veoma važnu ulogu u razvoju ove lokalne zajednice, ali i Republike Srpske, jer ukupan ostvareni prihod prelazi 22 miliona maraka, od čega je izvoz preko 80%. „Porodica Dujaković zaista zaslužuje velike pohvale, jer su svoja iskustva i znanja stečena u Zapadnoj Evropi donijeli u rodni kraj i osnovali firmu koja uspješno radi već 16 godina i zapošljava ukupno 160 radnika“, rekao je Tomaš.

 

 

PRNJAVOR MEĐU 10 OPŠTINA U DRUGOJ FAZI MEG PROJEKTA

Opština Prnjavor je zahvaljujući postignutim četvorogodišnjim rezultatima u oblasti ekologije i ekonomije kroz MEG projekat izabrana među 10 lokalnih zajednica u BiH koje će učestvovati i u drugoj fazi ovog projekta, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.

Tomaš kaže da je ovim opravdano sve što je od izabranih projekata rađeno  tokom prve faze od 2016. do 2020. godine, a da će opština Prnjavor osim prilike da iz ovog projekta povuče dodatna novčana  sredstva za nova ulaganja imati i ulogu partnera, odnosno konsultanta i mentora drugim lokalnim zajednicama koje budu uključene u projekat.

“U drugoj fazi očekujemo da ćemo ostvariti još veći pomak i značajnija finansijska sredstva, a biće nam zadovoljstvo da svoja znanja i iskustva prenesemo i drugim lokalnim zajednicama. Ono na čemu trebamo raditi je poboljšanje efikasnosti rada opšinske uprave i  subvencioniranju računa za  vodu  za osjetljive kategorije stanovništva” , pojasnio je on i dodao da bi do kraja ove ili početkom iduće godine trebalo usvojiti novu strategiju razvoja opštine Prnjavor i novu tarifnu metodologiju obračuna cijena komunalnih usluga.

Tokom prve faze MEG projekta opština Prnjavor ostvarila je donatorskih sredstava u ukupnoj vrijednosti višoj od 483.000 KM , a ukupna realizovana vrijednost  sredstava je oko 1.613.000 KM.

Na samom početku projekta 2016. godine opština Prnjavora je imala 59 odsto ispunjenih kriterijuma, a na kraju projekta više od 85 odsto, zahvaljujući čemu se našla među prve četiri  od 18 lokalnih zajednica koje su učestvovale u projektu.

Prvi grant dobijen u maksimalnom iznosu od 225.000 KM upotrijebljen je za sanaciju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Vida Nježića, što su bila inicijalna sredstva za opštinu da u naredne dvije godine završi sve predviđene radove u ovoj ulici, uključujući i asfaltiranje. Ukupna vrijednost ove investicije je nešto manja od 1.100.000 KM.

Kroz javni grant podsticaja za zapošljavanje u  privredi opština Prnjavor i MEG projekat obezbijedili su po 40.000 KM za plate 20  novozaposlenih lica u šest privrednih subjekata u vremenskom periodu od pola godine.

U drugom ciklusu MEG projekta opština Prnjavor ostvarila je pristup  finansijskoj podršci od  133.000 KM što je iskorišteno za subvencioniranje  izgradnje distributivnog cjevovoda za poslovnu zonu Vijaka, a ukupna vrijednost projekta je 330.000 KM bez PDV-a.

Za drugi  projekat podsticaja u privredi  za tehnološko unapređenje kapaciteta, odnosno nabavku mašina, alata i opreme privrednim subjektima opština Prnjavor i MEG projekat obezbijedili su ukupno 60.000 KM.

Tomaš je podsjetio da su se paralelno sa aktivnostima na nivou opštinske uprave realizovale i aktivnosti predviđene MEG projektom u Komunalnom preduzeću “Vodovod” Prnjavor, koje je na kraju projekta bilo prvoplasirano od 18 preduzeća iz iste oblasti.

On kaže da su ostvareni rezultati ‘Vodovoda’  u velikoj mjeri doprinijeli  i krajnjem uspjehu ove opštine.

MEG projekat finansira švajcarska Vlada, a implementira UNDP BiH.

/SRNA/

PODRŠKA VLADE REPUBLIKE SRPSKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRNJAVORU

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja za 2021. godinu. Ukupno 207 privrednih subjekata na području  Republike Srpske dobiće podsticajna sredstava u ukupnom iznosu od sedam miliona KM, dok će sa područja opštine Prnjavor osam privrednih subjekata  dobiti podsticaje od republičke vlade.
Preduzeća “Standard”, “KLM”, “Tehnoplast”, “Dis Eurostandard”, “Moser – DIS”, te “Export – city”, “Topinox” i “Inox” ostvarila su pravo na dodijelu sredstava na osnovu javnog poziva i biće im doznačeno ukupno 359.200,00 KM.
Podsticaji su planirani kao podrška investicionim projektima koji su realizovani u tekućoj godini.

PRIJEM ZA RUKOVODSTVO FK “MLADOST” ŠTRPCI

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš upriličio je danas prijem za rukovodstvo FK “Mladost” iz Štrbaca. Opština Prnjavor je u ranijem periodu nabavila opremu za članove ovog kluba, a na današnjem sastanku razgovaralo se o nabavki kontejnera za potrebe samog kluba i mogućnosti finansijske podrške da se ogradi sportski teren.

Načelnik Tomaš je pohvalio sportski kolektiv FK “Mladost” i njegovo rukovodstvo. „Veliku zahvalnost bih uputio i Mili Mariću koji već godinama okuplja omladinu sa područja ruralne sredine, te ih na taj način motiviše i približava sportu, doprinoseći razvoju istog“, rekao je načelnik Tomaš.

Trener FK “Mladost”, Mile Marić zahvalio se načelniku na neizmjernoj podršci i razumijevanju koje im je pružio, te se nada saradnji i u budućnosti. „FK “Mladost” se takmiči u Područnom fudbalskom savezu Doboj, a prioritet jeste da se osposobi naš teren i da dalje takmičenje možemo nastaviti na domaćem terenu“, rekao je Marić.

Fudbalski klub broji 24 djece, a posebno treba istaći da su među njima i dvije djevojčice, Marina Marijanović i Dijana Zoran. Marina trenira fudbal već dvije godine, a cilj joj je da sa ekipom igra na domaćem terenu i da postignu što bolje rezultate u budućnosti.

NAREDBA O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, USLUŽNIH I DRUGIH OBJEKATA I SLUŽBI

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine donio je Naredbu o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

 1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Prnjavor i zaštite i spasavanja stanovništva od 12.10. do 01.11.2021. godine zabranjuju se:
 • sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,
 • sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica.
 1. Od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06.00 do 24.00 časa:
 • svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr),
 • priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr).
 1. Izuzetno od tačke 2., podtačke 1) ove Naredbe od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine, u periodu od 06.00 do 02.00 časa narednog dana, dozvoljava se rad noćnim klubovima, uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine, u periodu od 06.00 do 03.00 časa narednog dana, a izuzetno od tačke 1., podtačke 1) ove Naredbe, dozvoljavaju se:
 • takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“,
 • organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 1. Dozvoljene aktivnosti iz ove Naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
 3. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.
 4. Izuzetno od tačke 6., obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
 • lica mlađa od 7 godina života,
 • lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
 • lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.
 1. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
 • odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.
 1. Ograničava se rad od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine od 06.00 do 22.00 časa, a nedjeljom od 07.00 do 12.00 časova:
 • trgovinama na veliko,
 • trgovačkim centrima,
 • privatnim stomatološkim ambulantama,
 • svim subjektima koji obavljaju zanatsko-uslužne djelatnosti,
 • poljoprivrednim apotekama,
 • drogerijama.
 1. Obavezuju se trgovački centri, robne kuće, tržnice, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolaz, hodnici) u skladu sa tačkom 6. ove Naredbe sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.
 2. Ograničava se rad od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine od 05.00 do 15.00 časova stočnoj pijaci i tržnici na veliko.
 3. Ograničava se rad od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine od 06.00 do 22.00 časa radnim danom, a nedjeljom od 07.00 do 17.00 časova tržnici na malo i zelenoj pijaci.
 4. Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda, ograničava se rad od 12.10.2021. do 01.11.2021. godine od 06.00 do 24.00 časa.
 5. U propisanom redovnom radnom vremenu mogu raditi:
 • dragstori, s tim da u periodu od 24.00 do 06.00 časova prodaju mogu vršiti isključivo putem šaltera i

2)   dječiji vrtići.

 1. Apoteke mogu da rade svakim danom od 07.00 do 22.00 časa.
 2. Svi naprijed navedeni subjekti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
 3. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1)  organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 1. Svi naprijed navedeni subjekti mogu samostalno vršiti dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove organizovaće svoj rad kako slijedi:
 • na ulazu u sve službene prostorije organa ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • kontrola broja korisnika usluga šalter sale i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 1. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova- Policijska stanica Prnjavor, te inspektori i komunalni policajci Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Prnjavor.

OBAVJEŠTENJE O KVARU RASVJETNIH TIJELA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije obavještava javnost da više rasvjetnih tijela u ulicama Banjalučkoj, Vida Nježića, Vojvode Putnika, Stanka Vukašinovića, Majke Jugovića i dijelu ulice Nikole Tesle trenutno nije u funkciji usljed kvara na podzemnim instalacijama.

Uskoro očekujemo saniranje navedenih kvarova i normalizaciju rada navedenih dijelova javne rasvjete.