Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš održao je sastanak sa načelnikom opštine Stanari, Radojicom Ćelić i potpredsjednikom Skupštine, Nebojšom Kajganić na kojem se razgovaralo o uspostavljanju još čvršće saradnje između ove dvije lokalne zajednice.

Jedan od prvih prioriteta biće sanacija mosta na rijeci Ukrini između mjesnih zajednica Štrpci i Brestovo. Od JU„Vode Srpske“ tražiće se sanacija korita rijeke Ukrine kako bi se moglo pristupiti sanaciji.

Drugi važan infrastrukturni projekat jeste putni pravac između mjesnih zajednica Kulaši i Osredak, gdje je neophodno prvo rješiti određene pripremne radnje kako bi se moglo pristupiti modernizaciji tog putnog pravca.

Načelnik opštine Stanari, Radojica Ćelić kazao je, da je opštini Stanari veoma bitna saradnja sa opštinom Prnjavor, prije svega, jer je jedna veoma razvijena opština, koja ima prosperitet i veliku infrastrukturu i velikim dijelom graniči sa opštinom Stanari.  „Zainteresovani smo za sanaciju mosta u Brestovu, te putne infrastrukture Kulaši-Osredak, kako bi saobraćaj na tim pravcima mogao nesmetano da funkcioniše.

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš smatra da će se najvažnija saradnja ogledati kroz razmjenu iskustava u funkcionisanju Opštinskih uprava ove dvije lokalne zajednice. „Dogovorili smo da u narednom periodu organizujemo radni sastanak sa širim delegacijama, gdje ćemo detaljnije razgovarati o planiranim projektima i poboljšanju rada Opštinskih uprava“, rekao je gospodin Tomaš, dodavši da će najveću korist saradnje imati građani opština Stanari i Prnjavor.