Samoizolacija je efikasna mjera za prevenciju širenja bolesti, kojom možete zaštititi osobe iz svog okruženja (porodicu, prijatelje, kolege) i širu zajednicu od mogućeg obolijevanja od COVID-19 (bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2).

Osnovno pravilo samoizolacije je da ostanete kod kuće i izbjegavate bliski kontakt sa drugim ljudima.

Bliski kontakt u zatvorenom prostoru predstavlja svaki kontakt duži od 15 minuta na udaljenosti manjoj od 2 metra.

U samoizolaciji je potrebno poštovati sljedeće preporuke:

 • Ostanite kod kuće, u prostoriji koja se može redovno provjetravati.
 • ne napuštajte kuću, ne odlazite na posao, školu, vjerska ili druga okupljanja,
 • ne pozivajte nikoga u kuću i ne primajte posjete,
 • izbjegavajte kontakt s ukućanima koliko god je to moguće – boravite u posebnoj prostoriji,
 • ukoliko je moguće, koristite odvojen toalet,
 • često perite ruke sapunom i vodom i koristite papirne ubruse ili poseban peškir (nikako ne dijelite isti peškir sa ukućanima),
 • koristite odvojeno posuđe, pribor za jelo, posteljinu,
 • hranu i potrepštine neka vam dostave prijatelji, porodica ili dostavljač, ali održavajte potrebnu udaljenost od njih (barem jedan metar), stavite masku ili prekrijte usta i nos maramicom prilikom preuzimanja,
 • pratite simptome i ukoliko se pojave povišena temperatura (mjerite temperaturu barem dva puta dnevno), kašalj ili kratak dah, telefonom pozovite nadležni dom zdravlja,
 • dok kašljete i kišete, usta prekrijte maramicom – maramicu nakon upotrebe odložite u kantu za smeće sa poklopcem, a ruke dobro operite i dezinfikujte sredstvom na bazi alkohola,
 • svakodnevno dezinfikujte prostorije u kojima boravite,
 • ostali ukućani takođe treba da provode pojačane mjere lične higijene, da ograniče svoje kretanje i socijalne kontakte, ali tako da ne naruše svoje radne i druge neodložne obaveze.