Општина Прњавор у својству партнера учествује у имплементацији пројекта „Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност“, који финансира Европска унија у оквиру позива „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у БиХ“, имплементираног од стране Међународне организације рада. Општина Прњавор ће у сарадњи са Агенцијом за развој Еда из Бања Луке, Заводом за запошљавање Републике Српске и одабраним индустријским предузећима из Прњавора радити на успостављању функционалног партнерства за запошљавање општине Прњавор у својству капацитета за континуирано провођење активних мјера за запошљавање. У оквиру наведеног пројекта обављен је интервју са пет већих индустријских предузећа са подручја општине Прњавор и предузећа су изразила потребу за запошљавањем нових радника у 2017. и 2018. години. Представници предузећа су такође истакли проблем необучене радне снаге на тржишту рада и чињеницу да новозапослени требају да прођу обуку за рад у индустрији, наглашавајући да обично терет организације и трошкова обучавања радне снаге сносе сама предузећа. Ово представља значајно оптерећење за привреднике, а неке профиле није ни могуће обезбиједити на овај начин, па је подршка добродошла.