Општинска управа општине Прњавор обавјештава грађане да је, у складу са законским и подзаконским актима, 21. новембар, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, републички празник и нерадни дан.

У дане празника у оквиру пријављеног радног времена, могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе, као и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом и драгстори.