Projekat pod nazivom „Mladi kao snaga promjene u svojim zajednicama“ koji provodi IN fondacija, Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i omladine u BiH na području opštine Prnjavor, biće realizovan do kraja februara mjeseca.

Projekat ima za cilj da osnaži mlade da se više uključe u rješavanje važnih problema u lokalnim zajednicama. Mladi uzrasta od 15-24 godine učestvovali su u radionicama, gdje su stekli nova znanja i vještine za pripremu prijedloga projekata, a nakon obuke, imali su priliku da izrade projekte i dobiju podršku za svoje inicijative.

U okviru projekta, a do kraja februara mjeseca biće realizovano šest mini projekta i to: „Mjesec srednjoškolaca“, „Kratki film o vršnjačkom nasilju“, „Festival aktivizma i tolerancije – Pokaži što znaš“, „To nisam ja – forum teatar“, „Veb stranica – Mladi kao snaga promjene, VAL“ i „Zdravlje na dva točka“.

Projekat pod nazivom „Mjesec srednjoškolaca“ izradio je lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca BiH Prnjavor, sa ciljem da se poveća nivo uključenosti mladih u omladinski aktivizam. Projekat se sastoji iz četiri tematske sjednice sa nizom aktivnosti, poput muzičkog koncerta, sportskih događaja, projekcije edukativnih filmova, sedmičnih radio emisija i sl.

Savjet učenika JU CSŠ „Ivo Andrić“ izradiće kratki film o vršnjačkom nasilju, u cilju podizanja svijesti mladih o problemu vršnjačkog nasilja. Kroz film će biti pružena podrška žrtvama nasilja, kao i informacije o vršnjačkom nasilju i načinu kako smanjiti isto.

Projekat „Festival aktivizma i tolerancije – Pokaži što znaš“ izradio je Savjet učenika JU Gimnazija Prnjavor, sa ciljem da se unaprijedi aktivizam, društvena odgovornost i uključenost mladih u život lokalne zajednice. Projekat obuhvata 16 radionica o aktivizmu u dvije srednje škole, radionice o toleranciji i različitosti, Festival aktivizma i tolerancije „Pokaži šta znaš“, igru „Tajni prijatelj“ kao i novinarsku sekciju koja prati sve događaje u okviru projekta.

Dramska scena SPKD „Prosvjeta“ Prnjavor osmislila je projekat „To nisam ja – forum teatar“, sa ciljem da se unaprijedi znanje i kompetencija mladih za bezbjedno korištenje društvenih mreža. Predstava „To nisam ja“ govori o grupi djece koja se, kako odrastaju, sve više udaljavaju, a njihov život postaje sve više virtuelan, pri čemu gube sve realne kontakte, ali gube i sopstvenu individualnost i počinju da se ponašaju kako pravila instagrama i fejsbuka nalažu.

Veb stranicu „Mladi kao snaga promjene – VAL izradila je istoimena grupa sastavljena od sadašnjih i bivših učenika JU CSŠ „Ivo Andrić“, kako bi povećala informisanje o uspjesima i aktivnostima u kojima učestvuju mladi ljudi, a u cilju podsticanja mladih za aktivniji aranžman u svojim zajednicama.

Neformalna grupa mladih „Više“ izradila je projekat „Zdravlje na dva točka“, da bi potaknula mlade da više koriste bicikl i tako pomažu podizanju svijesti o očuvanju okoline i doprinose poboljšanju svoje kondicije i zdravlja.

Projekat „Mladi kao snaga promjene u svojim zajednicama“ realizuje se uz pomoć programa “Bosnia and
Herzegovina Resilience Initiative (BHRI)” Međunarodne organizacije za migracije, a uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj.

Opština Prnjavor je od samog početka pružila podršku realizaciji projekta.