Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Право на регресирано дизел гориво остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за обрадиве пољопривредне површине за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2019. години. Осим ажурирања података у РПГ-а, од ове године услов за остваривање права на регресирано дизел гориво је да носилац породичног пољопривредног газдинства измири обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2018. годину и пријави доприносе односно измири обавезе Пореској управи Републике Српске за 2018. годину.

Максимална количина одобреног дизел горива износи 100 литара по хектару површине за све биљне културе уписане као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ-а са минималном површином од једног хектра и обухвата збирно прољећне и јесење радове у 2019. години. Минимална укупна количина дизел горива за коју је могуће остварити право на регрес износи 30 литара и преузима се једнократно.

Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, с тим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:

  • “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
  • “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
  • НЕШКОВИЋ” д.о.о. Бијељина – Бензинска станица Прњавор,
  • “БРЧКО ГАС” д.о.о. Брчко – Бензинска станица Прњавор,
  • DUJAKOVIĆ COMPANY” д.о.о. Прњавор – Бензинска станица Шаринци.

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива је 30. октобар 2019. године.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.