Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности на пријему захтјева за пријаву сјетвених површина засијаних меркантилном пшеницом у јесењој сјетви 2018. године.  Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2019. години остварују регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају сљедеће услове:

  • да су засијали минимално 1,5 ha меркантилне пшенице на пољопривредном земљишту пријављеном у РПГ као начин коришћења у 2019. години,
  • да су у производном циклусу примијенили препоручене сјетвене нормативе од минимално 170 килограма сјеменске пшенице по хектару.

Као доказ о примјени препоручених количина декларисаног сјемена пшенице пољопривредни произвођачи уз захтјев за подстицај морају приложити рачуне о набавци истог: малопродајни фискални рачун уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева за подстицај, или потписану и овјерену велепродајну фактуру на име подносиоца захтјева (правна лица). Подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице утврђују се у складу са планом коришћења средстава за 2019. годину. Обрасце за пријаву површина за производњу меркантилне пшенице пољопривредни произвођачи могу попунити у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а на увид је потребно доставити личну карту, посједовни лист са подацима о парцелама на којим је засијана пшеница и картицу текућег/жиро рачуна из банке. Крајњи рок за пријаву засијаних површина је 31. јануар 2019. године. За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.