На иницијативу општине Вукосавље у Прњавору је данас одржана сједница Савеза општина и градова Републике Српске са освртом на предшколско васпитање и образовање. Конкретно, дата је иницијатива која се односи на измјену закона у дијелу финансирања рада предшколских установа.

“Наша иницијатива се односи на то да се 50% средстава за рад предшколских установа обезбјеђује у буџету Републике Српске, а преосталих 50% у буџету јединица локалне самоуправе. Постоји много разлога за тако нешто, а потребе изразито развијених локалних заједница су огромне и усмјерене на разне пројекте. Драго ми је што овдје имамо представнике других локалних заједница, који подржавају иницијативу општине Вукосавље”, рекао је шеф Одсјека за општу управу општине Вукосавље Бојан Поповић.

Развијеност општине није пропорционално везана за проценат издвајања за област предшколског васпитања, па тако постоји ситуација да поједине општине које нису развијене издвајају већи проценат од оних који су изразито развијене. Све то доводи до закључка да постоји могућност реструктурисања буџета унутар јединица локалних самоуправа.

“Проценат обухвата предшколским васпитањем и образовањем изоси 28%, што је овог тренутка задовољавајуће, будући да смо ми стратегијом развоја за област предшколског основног и средњег васпитања и образовања планирали да до 2022. године имамо обухват од 30%. Значи, недостаје нам неких 2% како би остварили тај стратешки циљ”, поручила је помоћник министра за предшколско и основно васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе Наташа Цвијановић.Прњавор има право да буде задовољан када је у питању функционисање предшколског образовања, у смислу квалитета наставног процеса који се одвија, али и примања запослених, о којима су многе локалне заједнице данас изнијеле проблеме.

“Ако мјеримо укупан број дјеце рођене по поједим локалним заједницама који спадају тренутно у обухват вртића, Прњавор је негдје на десетом мјесту у смисулу броја рођене дјеце, а обухват је негдје на 22 %, што је негдје у средини у односу на друге локалне заједнице. Ја сматрам да вртић “Наша радост” на завидном нивоу пружа своје услуге, наравно и приватни вртићи који функционишу на подручју општине, а наша опредјељење ће у наредном периоду бити да финансијски помогнемо и рад приватних вртића и то ће бити разматрање да ли приликом ребалансу буџета или усвајањем новог будћета”, рекао је начелник општине Прњавор Дарко Томаш.

На састанку је било ријечи и о унапређењу положаја радника запослених у предшколским установама, узевши у обзир да запослени немају уједначене плате у свим градовима.

ТВ К3