Одјељење за инспекцијске послове општине Прњавор обавјештава становништво општине Прњавор да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести, начелник општине Прњавор донио наредбу о обавезној прољетној систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Прњавор.

Прољетна систематска дератизација ће бити спроведена на територији општине Прњавор у периоду од 23. маја до 31. маја 2019. године, док ће се дезинсекција спроводити у јуну мјесецу, када то временске прилике допусте, о чему ће јавност бити благовремено обавјештена. Дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује општина, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу. Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница.

Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са Наредбом биће поднесене прекршајне пријаве.

Плаћања услуга дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије.

Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције, могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове- инспекцији за храну и здравственој инспекцији.