U posljednja 24 časa, uslijed kišnih padavina došlo je do porasta nivoa vodostaja svih vodotoka na području opštine Prnjavor. Nadležne službe obavljaju konstantan monitoring vodostaja i akumulacionog jezera i brane Drenova, i trenutno stanje na terenu je stabilno. Ekipe Civilne zaštite i Teritorijalne vatrogasne jedinice su na terenu, prate stanje i u slučaju potrebe preduzimaće neophodne mjere i postupke.