Руководство Општине Прњавор одржало је данас редовни састанак са представницима Комуналног предузећа „Парк“ на коме се разговарало о проблему одвоза смећа током љетних мјесеци, дотрајалим возилима , као и мјерама унапређења рада овог предузећа. Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш је рекао, да проблем одвоза смећа није створен прије мјесец дана и да се ово предузеће са тим проблемом бори већ 20 година. „Проблем одвоза смећа је проблем који постоји дужи низ година и нарочито је изражен у љетном периоду. Људи из овог предузећа улажу огромне напоре да ријеше прoблем у складу са расположивим средствима, а о одговорности оних који су довели до оваквог стања треба да се позабаве истражни органи. Тренутно у јавности постоји притисак одређене групе људе, али тај притисак је више са циљем предизборне кампање. Опредијелили смо се да проблеме у нашој локалној заједници рјешавамо по приоритетима, па смо прво набавили возила за службе хитне помоћи и план је био да у наредном периоду набавимо возила за Комунално предузеће „Парк“, рекао је Томаш. Он је додао, да у овом предузећу није довољно да се само набаве нова возила, него је потребно да се изврши и једна потпуна реорганизација, у смислу људских капацитета, али и посла. „Проблеми у овом предузећу годинама се нагомилавају. Претходна власт је прије три године подигла кредит од 174.000 КМ, за набавку возила која данас нису у функцији, тачније једно је повремено у функцији, и сада су на наплату дошле рате тог кредитa, коју су довеле до губитка, великог колико и рата кредита. Подсјетићу, да је ово предузеће и у претходном периоду било у минусу, тако да је у 2013. години било у губитку више од 100.000 КМ, а у 2014. години преко 500.000 КМ.“, рекао је Томаш и додао је већ раније планирано да се у оквиру редовне сједнице расправља о мјерама унапређења рада овог предузећа. „Већ три мјесеца припремамо Одлуку о комуналном отпаду, која даје могућност уговарања комуналних услуга на један сасвим други начин. Такође, тражили смо од руководства КП „Парк“ анализу распореда контејнера по центру града и мјесним заједницама, као и информацију о неопходном броју људи за нормално функционисање овог предузећа, те информацију о цијенама комуналних услуга, будући да су комуналне услуге у нашој општини најјефтиније у региону и да је и то један од разлога зашто предузеће прави губитак. Када добијемо све анализе и информације изаћи ћу са приједлогом реорганизације ове фирме, али и приједлогом на који начин се могу обезбиједити средства потребна за механизацију.“, рекао је Томаш. Начелник Томаш је нагласио, да не искључује могућност оснивања нове фирме. „Постоји могућност оснивања нове фирме која неће бити оптерећена са обавезама из прошлости, док продаја предузећа није опција.“, рекао је Томаш и додао да је његов адвокат припремио пријаву против лица која су у јавности износила информацију да се припрема приватизација КП „Парк“. Предсједник Скупштине општине Прњавор, Жељко Симић је рекао, да не постоји потреба за ванредном сједницом Скупштине, а везано за рад КП „Парк“, будући да је руководство Општине кроз редовне састанке са представницима овог предузећа тражило одређене анализе и утврђивање пакета мјера за унапређење рада овог предузећа. „Једна од тачака на наредној редовној сједници Скупштине биће и стање у КП „Парк“, као и мјере унапређења рада овог предузећа и у том смислу ту нема ништа ванредно. И прије поднесених иницијатива, разговарали смо са руководством овог предузећа и договорили смо одређене мјере, које иду у три смјера и то техничко опремање, организација у смислу људских ресурса и нормативни дио тј. Одлука о управљању комуналним отпадом.“, рекао је Симић. Он је додао, да је проблем одвоза отпада ублажен и да се сада ради на дугорочном рјешавању овог проблема, те да је то у интересу грађана и њиховог здравља. „Овдје се не ради о скупштинским засједањима на којима би се овај проблем само политизовао, него о конкретним рјешењима која се могу донијети у оквиру тачке на редовној сједници, која би требала бити заказана до краја мјесеца.“, рекао је Симић. Директор Комуналног предузећа „Парк“, Живојин Новарлић је рекао, да су постојали одређени проблеми у одвозу смећа настали кваром три возила, као и да су возила поправљена и проблеми ријешени. „ У току јула мјесеца имамо највећу продукцију комуналног отпада и десио нам се квар на три возила, тако да смо морали да ангажујемо додатна лица како би превазишли ову ситуацију. Возила су поправљена и овај проблем припада прошлости. Користим ову прилику да упутим извињење корисницима наших услуга због ситуације у којој смо се сви нашли.“, рекао је Новарлић и додао да су и поред насталих проблема, радници овог предузећа одвезли сав понуђени отпад, те да је закашњење било три дана. Новарлић је додао, да степен наплативости услуга износи 79% што није задовољавајуће, те ће ово предузеће тражити повећање цијене. „Цијеновник је направљен 2005. године и од тада се није мијењао. Тренутно радимо анализу цијена комуналних услуга у региону како би утврдили која би цијена покрила трошкове предузећа и омогућила нормално функционисање.“, рекао је Новарлић.