Odbornici Skupštine opštine Prnjavor raspravljaće sutra. 7. februara na 23. sjednici Skupštine opštine o dvanaest tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu, osim aktuelnog časa, naći će se u formi prijedloga Odluka o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor, Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Zapad“ (izmjena III), Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor.  Lokalni parlament razmatraće i Odluku o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu u nacrtu, zatim Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2019. godinu i Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta za 2018. godinu, Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu, kao i Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine za 2018. godinu. Na dnevnom redu 23. skupštinskog zasjedanja naći će se i Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama i ustanovama za kulturu na području opštine Prnjavor, kao i odluke, rješenja i zaključci imovinsko – pravne službe. Sjednica počinje u 09:00 časova.