Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности обавјештава да је отворен трећи Јавни позив за пријаву за суфинансирање пројеката из средстава развојног фонда пројекта CREDO Крајина.

Предмет Јавног позива је додјела финансијских средстава (грантова) привредним субјектима са подручја Крајине, за суфинансирање пројеката набавке производне и друге опреме, алата и софтвера.

Минималан износ гранта је 5.000,00 КМ, а максималан износ је 30.000,00 КМ,  с тим да појединачни грант не може бити већи од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период имплементације не може бити дужи од 2 мјесеца.

Корисници средстава развојног фонда могу бити привредни субјекти са својством правног лица, који послују најмање двије године, који припадају категорији малих и средњих предузећа  и који припадају сљедећим привредним секторима: прехрамбена индустрија, металопрерада, дрвопрерада и производња коже и обуће.

Рок за подношење пријава је 04.04.2016. године до 15.00 часова.

Услови за пријаву, начин пријављивања, упутства, као и комплетни обрасци и потребна документација доступни су на линку: http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu,_3._poziv.zip.