U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (21. novembar) je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena moga da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Zaključkom načelnika opštine, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (21. novembar) mogu da rade i pijace, i to stočna pijaca u vremenu od 5.00 do 12.00 časova, zelena (tržnica) i robno – zelena (buvljak) u vremenu od 6.00 do 12.00 časova, a radi ukazane potrebe za radom istih.

Zaključak