У складу са законским и подзаконским актима, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ (21. новембар) је републички празник и нерадни дан.

У дане празника у оквиру пријављеног радног времена мога да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима (бензинске пумпе) и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом.

Закључком начелника општине, на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ (21. новембар) могу да раде и пијаце, и то сточна пијаца у времену од 5.00 до 12.00 часова, зелена (тржница) и робно – зелена (бувљак) у времену од 6.00 до 12.00 часова, а ради указане потребе за радом истих.

Закључак