Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач данас је у Бањалуци са начелником Општине Прњавор Дарком Toмашем потписао Споразум о сарадњи који ће омогућити успостављање савременог система видео-надзора по концепту „Сигуран град“ у овој општини.

Циљ овог Споразума је да се и у Прњавору омогући надзор јавних површина како би се повећала безбједност грађана и њихове имовине, односно, превентивно дјеловало на ремећење јавног реда и мира и чињење кривичних дјела.

Овим споразумом је дефинисано да ће Општина Прњавор финансирати набавку опреме и услуге за извођење радова, док је Министарство израдило елаборат за систем видео-надзора, на основу којег ће развити, а онда и имплементирати софтвер за обраду података евидентираних камерама. Такође, након истека гарантног рока, Министарство ће вршити послове администрације и одржавања система видео надзора.

Елаборат, који је израдило Министарство, предвиђа инсталирање 46 камера на 22 локације које су дефинисане као приоритетне. Осам камера, такође, имају могућност аутоматског препознавања регистарских ознака на возилима.

Праћење и архивирање видео-записа ће се вршити у Полицијској станици Прњавор у складу са важећим законским прописима.

Подсјећамо да је Министарство Споразум о сарадњи у претходном периоду потписало са 43 локалне заједнице у Републици Српској.

MUP RS