Na Kolegijumu Skupštine koji je održan danas, jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik sa prethodne sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda 23. sjednice Skupštine, gdje će se raspravljati o dvanaest tačaka. Sjednica lokalnog parlamenta je zakazana za četvrtak, 7. februar, a osim aktuelnog časa, odbornici Skupštine opštine, u formi prijedloga razmatraće Odluku o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor, Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Zapad“ (izmjena III), Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor.  Odbornici Skupštine opštine će razmatrati i Odluku o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu u nacrtu, zatim Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2019. godinu i Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta za 2018. godinu, Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu, kao i Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine za 2018. godinu. Na dnevnom redu 23. sjednice Skupštine opštine naći će se i Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama i ustanovama za kulturu na području opštine Prnjavor, kao i odluke, rješenja i zaključci imovinsko – pravne službe. Sjednica počinje u 09:00 časova.