JZU “DOM ZDRAVLJA”
Direktor: Dr Svjetlana Malić
Adresa : Laze Lazarevića 5
Telefon (centrala porodične medicine): 051/660-900
Internet adresa: www.domzdravljaprnjavor.com


JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD”
Direktor: Dragana Radulović
Adresa: Karađorđeva 6
Telefon: 051/660-428
Faks: 051/663-447
Imejl: [email protected]


JU DJEČIJI VRTIĆ “NAŠA RADOST”
Direktor: Slobodanka Vasić
Adresa: Karađorđeva 1
Telefon: 051/655-434
Faks: 051/660-194


JU “CENTAR ZA KULTURU”
Direktor: Dunja Piljagić
Adresa: Beogradska 7
Telefon:051/663-757, 663-758
Faks:051/663-757
Imejl: [email protected]


JU “NARODNA BIBLIOTEKA”
V.d. Direktor: Dragana Marinković
Adresa: Trg srpskih boraca 1
Telefon: 051/660-893


JU “RADIO PRNJAVOR”
Direktor: Dragan Malić
Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/660-881
Faks: 051/660-881
Imejl: [email protected]
Internet adresa: www.prnjavorlive.info


KP “VODOVOD” a.d. PRNJAVOR
V.d. direktor: Ljubiša Sibinčić
Adresa: Živojina Preradovića bb
Telefon: 051/655-468
Imejl: [email protected]
Internet adresa: www.vodovod-prnjavor.com


KP “PARK” a.d. PRNJAVOR
Direktor: Živojin Novarlić
Adresa: Živojina Preradovića bb
Telefon: 051/660-685