ЈЗУ “ДОМ ЗДРАВЉА”
Директор: Др Бојан Суботић
Адреса : Лазе Лазаревића 5
Телефон (централа породичне медицине): 051/660-900
Интернет адреса: www.domzdravljaprnjavor.com


ЈУ “ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД”
Директор: Драгана Радуловић
Адреса: Карађорђева 6
Телефон: 051/660-428
Факс: 051/663-447
Имејл: [email protected]


ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ”
В.д. директор: Ђорђе Ковачевић
Адреса: Карађорђева 1
Телефон: 051/655-434
Факс: 051/660-194


ЈУ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ”
Директор: Дуња Пиљагић
Адреса: Београдска 7
Телефон:051/663-757, 663-758
Факс:051/663-757
Имејл: [email protected]


ЈУ “НАРОДНА БИБЛИОТЕКА”
Директор: Душан Марић
Адреса: Трг српских бораца 1
Телефон: 051/660-893


ЈУ “РАДИО ПРЊАВОР”
Директор: Драган Малић
Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 051/660-881
Факс: 051/660-881
Имејл: [email protected]
Интернет адреса: www.prnjavorlive.info


КП “ВОДОВОД” а.д. ПРЊАВОР
Директор: Љубиша Сибинчић
Адреса: Карађорђева 6
Телефон: 051/655-468
Имејл: [email protected]
Интернет адреса: www.vodovod-prnjavor.com


КП “ПАРК” а.д. ПРЊАВОР
Директор: Живојин Новарлић
Адреса: Живојина Прерадовића бб
Телефон: 051/660-685