U skladu sa vanrednim hidrometeorološkim biltenom Republičkog hidrometeorološkog zavoda i upozorenjem Republičke uprave civilne zaštite na meteo alarm, a vezano za pojačane padavine, Opštinski štab za vanredne situacije izdao je saopštenje za javnost, u kojem se navodi, da se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u periodu od 11. do 15. maja 2019. godine očekuje povećan intenzitet padavina. „ Obilne padavine očekuju se 12, 13. i 14. maja 2019. godine. S obzirom na zasićenost tla i dostignuti nivo vodostaja opasnost od poplava i pojave klizišta je povećana. U vezi s tim, privrednim društvima, pravnim licima i građanima nalaže se preduzimanje preventivnih mjera na planu lične, uzajamne i kolektivne zaštite. U tom smislu, potrebno je pripremiti priručna sredstva za zaštitu objekata i materijalnih dobara, pratiti situaciju i saopštenja nadležnih službi i organa i postupati u skladu sa istim. U slučaju potrebe, obezbjediti izmiještanje stoke i materijalnih dobara iz zone povećanog rizika od poplava. Nadležni organi će pratiti situaciju, preduzimati potrebne mjere i radnje i putem sredstava javnog informisanja obavještavati javnost. Sve eventualne uočene opasnosti građani mogu prijaviti na besplatne telefonske broje 121 – Operativno-komunikativni centar Banja Luka i 123 – Teritorijalna vatrogasna jedinica “, navodi se u saopštenju Opštinskog štaba za vanredne situacije.