Локални план управљања отпадом општине Прњавор за период 2020-2025_ НАЦРТ

Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, у 2018. години 

План имплементације 2019-2020. година

Одлука о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја општине Прњавор за период 2019-2020. година

Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за 2017. годину

План имплементације 2018-2020. година 

Одлука о усвајању Плана имплементације

Aкциони план за равноправност полова општине Прњавор за период 2018-2020. година

Измјена и допуна дијела Регулационог плана Пословно-туристичке зоне Вијака

Регулациони план Пословно-туристичке зоне Вијака

Просторни план општине Прњавор 2010-2030.

Локални еколошки акциони план Општине Прњавор 2015-2020. (ЛЕАП)

Стратешка процјена утицаја на животну средину

План интегритета општине Прњавор

Стратегија развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година

Акциони план – активна партиципација за укључење Рома

Ревидирана Стратегија развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година

Урбанистички план – просторна организација