PODRUČNA ODJELJENJA REPUBLIČKIH INSTITUCIJA 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, POSLOVNICA PRNJAVOR
Rukovodilac: Milorad Vrhovac
Adresa: Karađorđeva 6
Telefon: 051/665-441
Faks: 051/660-532


FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE , POSLOVNICA PRNJAVOR
Rukovodilac: Vujadin Malinović
Adresa: Trg srpskih boraca
Telefon: 051/640-200


JU “ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE”, BIRO PRNJAVOR
Rukovodilac: Biljana Klokić
Adresa: Svetog Save 10
Telefon: 051/660-688
Imejl: [email protected]


PORESKA UPRAVA, PJ PRNJAVOR
Načelnik područne jedinice: Biljana Kalaba
Adresa: Svetog Save 13
Telefon: 051/660-661


OSNOVNI SUD PRNJAVOR
Predsjednik suda: Dragan Ivić
Adresa: Beogradska 9
Telefon: 051/660-494 i 051/660-396
Imejl: [email protected] i [email protected]


POLICIJSKA STANICA PRNJAVOR
Komandir: Milivoje Milijaš
Adresa: Beogradska 2
Telefon: 051/660-001
Faks: 051/663-094


REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, PJ PRNJAVOR
Šef područne jedinice: Novka Bijelonić – Petrović
Adresa: Branka Ćopića 27
Telefon: 051/660-572
Imejl: [email protected]

U sastavu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove nalazi se ZEMLJIŠNO – KNJIŽNA KANCELARIJA (GRUNTOVNICA)
Adresa: Branka Ćopića 27
Telefon: 051/660-572


RJ „ELEKTRODISTRIBUCIJA” PRNJAVOR
Rukovodilac: Borislav Petrović
Adresa: Živojina Preradovića 25b
Telefon: 051/663-666
Faks: 051/663-240