ПОДРУЧНА ОДЈЕЉЕЊА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА 

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА, ПОСЛОВНИЦА ПРЊАВОР
Руководилац: Милорад Врховац
Адреса: Карађорђева 6
Телефон: 051/665-441
Факс: 051/660-532


ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ , ПОСЛОВНИЦА ПРЊАВОР
Руководилац: Вујадин Малиновић
Адреса: Трг српских бораца
Телефон: 051/640-200


ЈУ “ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ”, БИРО ПРЊАВОР
Руководилац: Биљана Клокић
Адреса: Светог Саве 10
Телефон: 051/660-688
Имејл: [email protected]


ПОРЕСКА УПРАВА, ПЈ ПРЊАВОР
Начелник подручне јединице: Биљана Калаба
Адреса: Светог Саве 13
Телефон: 051/660-661


ОСНОВНИ СУД ПРЊАВОР
Предсједник суда: Драган Ивић
Адреса: Београдска 9
Телефон: 051/660-494 и 051/660-396
Имејл: [email protected] и [email protected]а


ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ПРЊАВОР
Командир: Миливоје Милијаш
Адреса: Београдска 2
Телефон: 051/660-001
Факс: 051/663-094


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ПЈ ПРЊАВОР
Шеф подручне јединице: Новкa Бијелонић – Петровић
Адреса: Бранка Ћопића 27
Телефон: 051/660-572
Имејл: [email protected]

У саставу Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове налази се ЗЕМЉИШНО – КЊИЖНА КАНЦЕЛАРИЈА (ГРУНТОВНИЦА)
Адреса: Бранка Ћопића 27
Телефон: 051/660-572


РЈ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” ПРЊАВОР
Руководилац: Борислав Петровић
Адреса: Живојина Прерадовића 25б
Телефон: 051/663-666
Факс: 051/663-240