Обавјештење 

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 0/1-014-219/20

Обавјештење

Обавјештење 

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања- лицитације 01/-014-205/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-204/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-201/20

Оглас о продаји службених моторних возила

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-162/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-161/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-160/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, 01/1-014-129/20

Листа физичких и правних лица за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор

Обавјештење

Обавјештење

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-131/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-130/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-129/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-128/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-127/20

Јавни конкурс за подношење пријава за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор

Oбавјештење

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације

Одлука о условима и поступку продаје службених аутомобила

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације 

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације 

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације  

Обавјештење о одржавању 26. сједнице Скупштине општине Прњавор 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење о одржавању 24. сједнице Скупштине општине Прњавор 

Обавјештење о одржавању “Сати грађана” 

Образац за пријаву – “Сати грађана” 

Позив за подношење иницијатива за додјелу општинских награда и признања

Oбавјештење о одржавању 23. сједнице Скупштине општине Прњавор

Обавјештење о начину усклађивања, овјере и регистрације нових редова вожње, као и овјере, регистрације и евидентирања редова вожње који су у претхoдном регистрационом периоду регистровани на период од пет година, за општинске линије приградског саобраћаја, регистрационог периода 2019/2020. година

Јавни позив за доставу пројеката за израду плана капиталних инвестиција 

 – пријавни образац за кандидовање приједлога пројеката изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних објеката за потребе израде Плана капитални инвестиција општине Прњавор

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања- лицитације, испод тржишне цијене

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања- лицитације, испод тржишне цијене 

Oбразац 5. – захтјев за грант