Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Oбавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Оглас о давању у закуп пословног простора путем прибављања писмених понуда – улица Вељка Миланковића 31/А

Оглас о давању у закуп пословног простора путем прибављања писмених понуда – Печенег Илова 

Оглас о давању у закуп пословног простора путем прибављања писмених понуда – Кулаши 

Обавјештење о продаји непокретности – поновљена лицитација  

Листа физичких и правних лица за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор

Обавјештење 

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-93/22

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације  01/1-014-182/22

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-181/22

Оглас о продаји непокретности у својини општине 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење 

Оглас о продаји непокретности у својини општине 

Оглас о продаји непокретности у својини општине 

Обавјештење 

Уредба о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења КОВИД – 19 

Оглас о продаји непокретности у својини општине

Оглас о продаји непокретности у својини општине 

Оглас о продаји непокретности у својини општине 

Обавјештење 

Листа подносилаца захтјева који испуњавају услове по јавном позиву за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година 

Листа подносилаца захтјева који не испуњавају услове по јавном позиву за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година 

Обавјештење 

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 0/1-014-219/20

Обавјештење

Обавјештење 

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања- лицитације 01/-014-205/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-204/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-201/20

Оглас о продаји службених моторних возила

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-162/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-161/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 01/1-014-160/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, 01/1-014-129/20

Листа физичких и правних лица за учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор

Обавјештење

Обавјештење

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-131/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-130/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-129/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-128/20

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације, бр. 01/1-014-127/20

Јавни конкурс за подношење пријава за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Прњавор

Oбавјештење

Оглас о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације

Одлука о условима и поступку продаје службених аутомобила

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације 

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем јавног надметања – лицитације 

Оглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације  

Обавјештење о одржавању 26. сједнице Скупштине општине Прњавор 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе 

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење – захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење о одржавању 24. сједнице Скупштине општине Прњавор 

Обавјештење о одржавању “Сати грађана” 

Образац за пријаву – “Сати грађана” 

Позив за подношење иницијатива за додјелу општинских награда и признања

Oбавјештење о одржавању 23. сједнице Скупштине општине Прњавор

Обавјештење о начину усклађивања, овјере и регистрације нових редова вожње, као и овјере, регистрације и евидентирања редова вожње који су у претхoдном регистрационом периоду регистровани на период од пет година, за општинске линије приградског саобраћаја, регистрационог периода 2019/2020. година

Јавни позив за доставу пројеката за израду плана капиталних инвестиција 

 – пријавни образац за кандидовање приједлога пројеката изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних објеката за потребе израде Плана капитални инвестиција општине Прњавор

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације 

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања- лицитације, испод тржишне цијене

Oглас о продаји непокретности у својини Општине Прњавор путем усменог јавног надметања- лицитације, испод тржишне цијене 

Oбразац 5. – захтјев за грант