Према извјештају Института за јавно здравство РС од 28. април 2016. године, број: HH-2809-2814/V/04/2016 утврђено је да свих шест узетих узорака воде из водоводне мреже одговара одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће. Из Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор обавјештавају, да су дана 19.04.2016. године узети узорци воде из градског водовода, на основу којих је Институт за јавно здравство РС утврдио, да вода одговара одредбама Правилника. Због неуједначености квалитета воде у претходном периоду и препорука Института за јавно здравство Републике Српске, рјешење о забрани воде за пиће и припрему хране број: 10-510-940/15 од 12.11.2015. године остаје и даље на снази, до добијања упутстава о даљем поступању од стране Mинистарства здравља и социјалне заштите РС Бања Лука.