Према извјештају Института за јавно здравство РС од 25. августа 2016. године, број: HH-6144-6149/V/08/2016, испитивањем шест узорака градског водовода узетих дана 19.8.2016. године, утврђено је да 4 од 6 узорака одговара одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће, у погледу анализираних физичко-хемијских и микробиолошких параметара. Код два испитана узорка воде утврђена су одступања у погледу мутноће, па су ти узорци здравствено неисправни. Због неуједначености квалитета воде у претходном периоду и на основу мишљења Института за јавно здравство Републике Српске, воде се и даље сматра здравствено небезбједном и опасном по здравље људи и рјешење број: 10-510-940/15 од 12.11.2015. године о забрани коришћења воде за пиће и припрему хране и даље остаје на снази.