Према извјештају Института за јавно здравство РС од 15. децембра 2016. године, број: HH-9039-9044/V/12/2016, испитивањем шест узорака градског водовода узетих дана 5.12.2016. године, утврђено је да свих шест узорака, од којих су 3 узета са тачака прикључених на водозахвата Повелич, одговара одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће, у погледу анализираних физичко-хемијских и микробиолошких параметара.

Због неуједначености квалитета воде у претходном периоду и на основу мишљења Института за јавно здравство Републике Српске, вода са водозахвата из акумулационог језера Дренова се и даље сматра здравствено небезбједном и опасном по здравље људи и рјешење број: 10-510-940/15 од 12.11.2015. године о забрани коришћења воде за пиће и припрему хране са наведеног водозахвата и даље остаје на снази.