Према извјештају Института за јавно здравство РС од 7. 04.2016. године, број: HH-2209-2214/V/03/2016 и од 14.04.2016, број HH-2469-2474/V/04/2016 , испитивањем узорака градског водовода узетих дана 29.03.2016. и 06.04.2016. године, утврђено је да сви узорци воде одговарају одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће, у погледу анализираних физичко-хемијских и микробиолошких параметара. Због неуједначености квалитета воде у претходном периоду и на основу мишљења Института за јавно здравство Републике Српске, рјешење о забрани употребе воде за пиће и припрему хране број: 10-510-940/15 од 12.11.2015. године и даље остаје на снази.