Према извјештају Института за јавно здравство РС од 03. марта 2016. године, број: HH-1374-1379/V/03/2016 и 15. марта 2016. године, број НН-1704-1709/V/03/2016 утврђено је да свих шест узетих узорака воде из водоводне мреже одговара одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће.

Из Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор обавјештавају, да су дана 25.02.2016. године и дана 08.03.2016. године узети узорци воде из градског водовода, на основу којих је Институт за јавно здравство РС утврдио, да вода одговара одредбама Правилника. Због неуједначености квалитета воде у претходном периоду и препорука Института за јавно здравство Републике Српске, рјешење о забрани воде за пиће и припрему хране број: 10-510-940/15 од 12.11.2015. године остаје и даље на снази, до добијања упутстава о даљем поступању од стране Института за јавно здравство РС Бања Лука.