Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче са подручја општине Прњавор, да је изабран извршилац услуге регресирања камата на пољопривредне кредите.Наведена кредитна средства пољопривредни произвођачи који су регистровали своја пољопривредна газдинства путем Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13 и 20/14), могу користити за набавку нове пољопривредне механизације, нових прикључних оруђа, нових пластеника и за набавку расплодних јуница и музних крава са пасошима животиња. Максималан износ кредита који се може одобрити по једном захтјеву пољопривредног произвођача износи 15.000,00 КМ, са роком отплате од једне до три године. Кредитна средства пољопривредним произвођачима одобравају се по условима банке, а припадајућу камату за одобрене кредите плаћа општина Прњавор. Захтјеви за реализацију кредита могу се подносити до 31.10.2016. године, а потребне информације заинтересовани пољопривредни произвођачи могу добити у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор.