Комисија за обраду захтјева за додјелу студентских награда сачинила је ранг листу студената за студентску награду за 2020. годину.

Редни број Име и презиме Факултет Број бодова
1. Дејана Васић Природно-математички факултет, Бања Лука 22,56
2. Милица Јовљевић Факултет политичких наука, Бања Лука 22,48
3. Милан Паликућа Филозофски факултет, Источно Сарајево 21,78
4. Слађана Савковић Факултет техничких наука, Нови Сад 21,74
5. Свјетлана Топић Филолошки факултет, Бања Лука 21,64
6. Марина Николић Природно- математички факултет, Нови Сад 21,54
7. Гаврило Милановић Академија пословних струковних студија, Београд 21,31
8. Стефан Стакић Православни богословски факултет, Београд 21,00
9. Славен Петковић Факултет техничких наука, Нови Сад 20,71
10. Давид Јокић Пољопривредни факултет, Бања Лука 20,55

Студенти који су поднијели захтјев за додјелу студентске награде у 2020. години а не налазе се на ранг листи нису испунили услове према Правилнику о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број: 17/18 и 44/20).

Подносиоци захтјева имају право да у року од осам дана од дана објављивања ранг листе уложе приговор Начелнику општине Прњавор.

Предсједник Комисије:

                Сузана Шврака

Ранг листа студената за студентску награду 2020. године