РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ЗА СТУДЕНТСКУ НАГРАДУ 2019. ГОДИНЕ

Редни број Име и презиме Факултет Број бодова
1. Божана Тошић Природно-математички факуклтет, Нови Сад 23,26
2. Милијана Јањић Филолошки факултет, Бања Лука 22,85
3. Татјана Шестић Факултет техничких наука, Нови Сад 22,62
4. Мирјана Прерадовић Академија умјетности, Бања Лука 22,24
5. Милица Јовљевић Факултет политичких наука, Бања Лука 21,49
6. Дејана Васић Природно-математички факултет, Бања Лука 21,45
7. Милан Паликућа Филозофски факултет, Источно Сарајево 20,75
8. Слађана Савковић Факултет техничких наука, Нови Сад 20,71
9. Гаврило Милановић Академија пословних струковних студија, Београд 20,31
10. Славен Петковић Факултет техничких наука, Нови Сад 19,76
11. Слађана Радивојевић Природно-математички факултет, Бања Лука 18,71

 

Студенти који су поднијели захтјев за додјелу студентске награде у 2019. години а не налазе се на ранг листи нису испунили услове према Правилнику о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 17/18).

Студенти који су испунили услове за додјелу студентске награде биће благовремено обавијештени о начину преузимања исте.

У Прњавору, 08.10.2019. године

 

КОМИСИЈА ЗА ОБРАДУ ЗАХТЈЕВА

ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ НАГРАДА:

Сузана Шврака

__________________________

Милоранка Лазаревић

__________________________

Дијана Милијаш-Трипуновић

 

Ранг листа студената за студентску награду 2019. године