Oдјељење за инспекцијске послове Општине Прњавор обавјештава јавност да на основу Одлуке о раду у дане републичких празника, 1. и 2. маја, на Међународни празник рада, у оквиру пријављеног радног времена могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе, те субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом.

У складу са закључком начелника Општине Прњавор, првог дана Међународног празника рада, 01.05.2018. године (уторак), поред напријед наведених субјеката, могу да раде и меснице у времену од 07:00 до 12:00 часова, а другог дана празника, 02.05.2018. године (сриједа), могу да раде све трговинске и услужне радње, у времену од 07:00 до 12:00 часова. Овај Закључак се не односи на субјекте који се баве производном дјелатношћу.