Oдјељење за инспекцијске послове Општине Прњавор обавјештава јавност да на основу Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор, 1. и 2. маја – Међународни празник рада, у оквиру пријављеног радног времена могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе, те субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом.

У складу са закључком начелника oпштине Прњавор, првог дана Међународног празника рада, 1. мај (сриједа), поред наведених субјеката, могу да раде и меснице у времену од 07:00 до 12:00 часова, а другог дана празника, 2. мај (четвртак) могу да раде све трговинске и услужне радње, у времену од 07:00 до 12:00 часова.

Закључак се не односи на субјекте који се баве производном дјелатношћу и донесен је на основу захтјева пословних субјеката који обављају наведену дјелатност на подручју општине Прњавор и указане потребе за радом истих, у циљу задовољења потреба грађана за вријеме празника.