У складу са закључком начелника општине, у недјељу 31. децембра у временском периоду од  07:00 до 17:00 часова могу да раде сви пословни субјекти који у свом рјешењу о регистрацији садрже шифру и назив претежне дјелатности 96.02. – фризерски и други третмани за уљепшавање. Закључак је донесен на захтјев пословних субјеката који обављају наведену дјелатност на подручју општине Прњавор и указане потребе за радом истих. У складу са законским и подзаконским актима, Нова година (1. и 2. јануар) је републички празник и нерадни дан. У дане празника у оквиру пријављеног радног времена могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом. Други дан празника, 2. јануар, осим субјеката из претходног става могу да раде и трговинске и услужне радње у времену од 8:00 до 12:00 часова.