U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Nova godina (1. i 2. januar) je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena, mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Drugi dan Nove godine, osim pomenutih subjekata, mogu da rade i trgovinske i uslužne radnje u vremenu od 07:00 do 12:00 časova.

Načelnik opštine Prnjavor donio je zaključak, prema kojem od 21. decembra 2018. godine do 15. januara 2019. godine ugostiteljski objekti na području opštine Prnjavor mogu da rade jedan sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano članom 10. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor, osim ugostiteljskih objekata kojima je radno vrijeme produženo na osnovu člana 16. navedene Odluke.