У складу са законским и подзаконским актима, Нова година (1. и 2. јануар) је републички празник и нерадни дан.

У дане празника у оквиру пријављеног радног времена, могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом.

Други дан Нове године, осим поменутих субјеката, могу да раде и трговинске и услужне радње у времену од 07:00 до 12:00 часова.

Начелник општине Прњавор донио је закључак, према којем од 21. децембра 2018. године до 15. јануара 2019. године угоститељски објекти на подручју општине Прњавор могу да раде један сат дуже у односу на радно вријеме прописано чланом 10. Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор, осим угоститељских објеката којима је радно вријеме продужено на основу члана 16. наведене Одлуке.