У складу са законским и подзаконским актима, Нова година (01. и 02. јануар) је републички празник и нерадни дан. У дане празника у оквиру пријављеног радног времена, могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом. Други дан празника, осим субјеката из претходног става могу да раде и драгстори у времену од 08.00 до 12.00 часова. Начелник општине Прњавор донио је закључак према којем од 23. децембра до 23. јануара угоститељски објекти на подручју општине Прњавор могу да раде један сат дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор. Закључак је донесен на захтјев пословних субјеката који обављају угоститељску дјелатност на подручју општине Прњавор и указане потребе за дужим радним временом у вријеме предстојећих празника.