Рок за достављање приједлога пројеката изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних објеката, који ће се користити у процесу израде Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2019-2021. година продужен је до 1. фебруара 2019. године. Општинска управа општине Прњавор позива заинтересоване субјекте (савјети мјесних заједница, организације цивилног друштва, привредни субјекти, предузетници, јавне установе и друге организације) са подручја општине Прњавор да доставе приједлоге пројеката на прописаном обрасцу, и то: лично у зграду општине Прњавор, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције, поштом на адресу: Општина Прњавор, Карађорђева 2, са назнаком Тиму за израду Плана капиталних инвестиција или електронском поштом на адресу [email protected] (у случају доставе електронском поштом потребно доставити потписану и скенирану верзију приједлога пројекта). Образац захтјева доступан путем линка – пријавни образац за кандидовање приједлога пројеката изградње, реконструкције и одржавања инфраструктурних објеката за потребе израде Плана капитални инвестиција општине Прњавор.