Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, u okviru  aktivosti “Ombudsmani u vašem gradu” posjetili su danas opštinu Prnjavor i tom prilikom razgovarali sa rukovodstvom opštine, predstavnicima Udruženja nacionalnih manjina i građanima opštine Prnjavor.

Stanje ljudskih prava na području opštine Prnjavor je na zavidnom nivou, Institucija ombudsmena BiH nema zaprimljen veliki broj žalbi građana ove opštine što govori o kvalitetnom stanju ljudskih prava u ovoj lokalnoj zajednici, rekao je ombudsmen Ljubinko Mitrović, nakon sastanka sa načelnikom opštine Darkom Tomašem, predsjednikom Skupštine opštine Željkom Simićem i zamjenikom načelnika Slavišom Milankovićem.

 

Na sastanku je razgovarano o nedoumicama i problematičnim situacijama, pristupu informacijama, stanju u Centru za socijalni rad, radu inspekcije, odnosno o svim problemima koji su domenu ove jedinice lokalne samouprave. “Prema onome čime danas raspolažemo, stanje ljudskih prava je ovdje na zavidnom nivou. Ova sredina zaslužuje pažnju, sve pohvale načelniku i njegovim saradnicama”, rekao je Mitrović.

Aktivnost „ Ombudsmeni u vašem gradu“ realizuje se na dobrobit svih građana, istakla je predsjednik Institucije ombudsmana za ljudska prava Nives Jukić. “Važno nam je imati i više nego dobru i uspješnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti, što je danas pokazao i ovaj naš sastanak, jer je najbitnija promjena naše svijesti, odnosno izgradnja društva u kojem će se ljudska prava poštovati”, kaže Jukićeva. Ona je napomenula da je postupak pred ovom institucijom besplatan i da im se mogu obratiti svi koji smatraju da im je potrebna pomoć.

„Važno je da ombudsmeni imaju redovnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, jer većinu svojih prava građani ostvaruju upravo u opštinama – od upisa u matičnu knjigu rođenih, kroz razne dozvole, a kada je riječ o socijalnim pravima, kroz instituciju Centra za socijalni rad“, istakla je ovo ombudsmen za ljudska prava Jasminka Džumhur.”Naša današnja posjeta opštini Prnjavor imala je za cilj da razmijenimo iskustva i vidimo šta su neke opšte potrebe građana koje treba zadovoljiti“, dodala je Džumhur i među značajnim segmentima, izdvojila pitanje socijalnih davanja osobama sa invaliditetom, pomoći trećim licima, prava đece na zdravstvenu zaštitu, posebno do 15 do 18 godina.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da ga raduju podaci da nema mnogo žalbi na rad institucija, prije svega opštinske uprave. “Ne mogu tvrditi da rad institucija ne može biti i bolji. Ukazano nam je na određene probleme, a mi ćemo se potruditi da ih riješimo i ispravimo jer smo na istom zadatku, prije svega da odgovorimo na sve zahtjeve naših građana”, rekao je Tomaš.

Ombudsmani BiH razgovarali su danas i sa predstavnicima nevladinih organizacija i udruženja koja okupljaju nacionalne manjine, a građani su imali mogućnost da sa pravnikom Institucije ombudsmana BiH razgovaraju o pružanju pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda. Aktivnost “Ombudsman u vašem gradu” realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, a ima za cilj da sagledavanje stanja ljudskih prava na terenu i omogućavanje građanima da se obrate instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH.