Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане да се привремено мијења режим одвијања саобраћаја на локалном путу другог реда, пут од магистралног пута М.16 у Поточанима – Југово брдо – Црквена (школа) до локалног пута I – 3 на начин да се у зони укрштања трасе ауто – пута Бања Лука – Прњавор – Добој и локалног пута брзина возила ограничава на 20 km/h, те да се привремено мијења режим одвијања саобраћаја на некатегорисаном путу од Магистралног пута М16.1 у Хрваћанима – Кољани – граница општине Лакташи на начин да се у зони укрштања трасе ауто – пута Бања Лука – Прњавор – Добој и некатегорисаног пута брзина ограничава на 20 km/h. Привремени режим одвијања саобраћаја важи до 31.12.2017. године.