U skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanjem reazvojem u Republici Srpskoj, Uredbom o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj i priručnikom “Izrada sprovedbenih dokumenata u Republici Srpskoj”, izrađen je prijedlog Srednjoročnog plana rada Opštinske uprave opštine Prnjavor za period 2023 – 2025. godina. Srednjoročni plan rada je sprovedbeni dokument koji operacionalizuje strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022 – 2028. godina i nadležnosti Opštinske uprave opštine Prnjavor. Svrha mu je da se osigura sprovođenje strateškog okvira sa naglaskom na okvirna područja djelovanja, koja su definisana strateškim dokumentima i koja se ovim planom operacionalizuju na konkretne projekte i aktivnosti, koje će organ uprave sprovesti u predstojećem trogodišnjem periodu.

Ovaj prijedlog se objavljuje s ciljem sprovođenja konsultacija sa širom javnošću i prikupljanja komentara i preporuka, u roku od 15 dana od dana objavljivanja (28.2.2023.god.). Sugestije i komentare možete slati na meil adresu [email protected] ili putem broja telefona 051/660-152. Srednjoročni plan rada Opštinske uprave opštine Prnjavor za period 2023 – 2025. godina možete vidjeti OVDJE.