Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je preliminarnu rang listu studenata za studentsku nagradu za 2022. godinu.

PRELIMINARNA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDENTSKU NAGRADU 2022. GODINE

Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2022. godini, a ne nalaze se na preliminarnoj rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 17/18, 44/20, 31/21 i 25/22).

Podnosioci zahtjeva imaju pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste ulože prigovor Načelniku opštine Prnjavor.